10 principii de viaţă din Proverbe 20

1.Nu trebuie să beau alcool, căci acel care o face nu este înţelept.
2. Trebuie să mă feresc de certuri, pentru că este o cinste şi pentru că doar nebunul se lasă stăpânit de aprindere.
3. Trebuie să lucrez toamna, pentru ca la secerat să strâng roade.
4. Trebuie să fiu neprihănit, pentru ca copiii mei să fie fericiţi.
5. Nu trebuie să iubesc somnul, căci voi fi sărac, ci trebuie să deschid ochii, ca să mă satur de pâine.
6.Trebuie să fac planurile cu chibzuinţă şi cu sfat.
7. Nu trebuie să mă amestec cu cei care nu-şi pot ţine gura.
8.Nu trebuie să zic: „Îi voi întoarce eu răul.”, ci trebuie să nădăjduim în Domnul şi El ne va ajuta.
9.Nu trebuie să umblu cu bârfeli.
10.Trebuie să fiu un om credincios, căci mulţi îşi trâmbiţează bunătatea, dar mai puţini sunt credincioşi.

Eseu “Atît de mult a denaturat păcatul mintea omului, încît…”

1.S-au dedat la gînduri deşarte.

2.S-au fălit ca sunt înţelepţi şi au înnebunit.

3.Urmează poftele inimilor lor.

4.Îşi necinstesc singuri trupurile lor.

5.Au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună.

6.S-au dedat în voia unor patimi scârboase.

7.Bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii şi s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii.

8.Au ajuns plini de orice fel de nelegiuire

1.Viclenie

2.Lăcomie

3.Curvie

4.Răutate.

5.Pizmă

6.Ucidere

7.Ceartă.

8.Înşelăciune

9.Porniri răutăcioase

10.Şoptitori

11.Bîrfitori

12.Urîtori de Dumnezeu

13.Obraznici

14.Neascultători de părinţi

15.Fără milă

16.Fără dragoste firească

17.Fără pricepere.                                                                                                                  Romani 1:21-31

Ce sunt gheţarii ?

Sunt rîuri de gheaţă formate sus în munţi şi în regiunile polare. S-ar putea spune că ei se aseamnă cu nişte rîuri de gheaţă care lunecă lent prin albie. În decursul unui an ei se deplasează la distanţe între 10 şi 200 m. Gheţarul poartă cu el o cantitate foarte mare de roci care distrug substanţial albia. Gheţarii se formează din zăpada care se acumulează în decurs de mulţi ani. Există gheţri care s-au format cu mulţi ani în urmă, încă în antichitate. Izvorul de gheaţă care coboară prin valea gheţarului se numeşte masa de gheaţă. Zona în care se acumulează depozitele glaciare se numeşte morenă.


Cum trebuie să fie o femeie model?

Vara aceasta am avut ocazia de a merge într-o tabara unde am făcut un studiu foarte interesant care este pentru toate vîrstele şi anume “Căsătorii fără regrete”, şi aş vrea ca în următoarele mele articole să scriu despre temele pe care le-am învăţat.

Una dintre teme a fost cum trebuie să fie o femeie model în căsătorie, şi dacă tot ne numim o ţară creştină vreau să scoatem principii creştine şi să ne uităm în Sfintele Scripturi cartea Proverbe 31.

1. Care este relaţia femeii model cu soţul ei?

1. bărbatul are încredere în ea

2. bărbatul o laudă

3. se respectă unul pe altul

4. soţia îi face bărbatului doar binele

5. are grijă de bărbat

6. îl îmbarcă în pînze

7. îşi iubeşte soţul şi copii

8. copii şi soţul o numesc fericită

2. Relaţia ei cu casa ?

1. se îngrijeşte bine de casă

2. dă responsabilităţi în casă

3. lucrează cu mîiinile ei şi se bucură

4. este ca o corabie de negoţ, lucrează din greu

5. se scoală de dimineaţă

6. îşi hrăneşte casa, hainele ei sunt curate

7. din gura ei iese înţelepciune

8. nu umblă cu bîrfa, plină de bunătate

9. se pregăteşte pentru viitor

3. Relaţia ei cu oamenii din afara casei?

1. ajută pe săraci

2. plantează o vie

3. a vîndut haine şi a cumpărat pămînt

4. Personalitatea ei?

1. este de încredere, plină de dragoste

2. nu este leneşă, totdeauna ocupată

3. se teme de Domnul, este puternică

4. are o condiţie fizică bună, arată bine

5. este miloasă, compătimeşte pe săraci

6. are un nume bun în familie şi în afara familiei

7. face lucrul cu plăcere

8. cinstită, model, atrăgătoare pentru soţ

9. face mai mult bine decît i se cere

10. este un învăţător pentru copii ei

11. se îmbracă modest totdeauna

5. De ce trebuie să se îmbrace modest?

1. să-i ajute pe bărbaţi să se ţină curaţi

2. să nu fie o piatră de poticnire pentru bărbaţi

3. să fie un exemplu pentru celelalte fete

4. să fie diferite de lume

5. pentrucă Dumnezeu ne cere asta

6. să se ţină curată pentru soţul ei

7. niciodată n-o să regrete asta

Dacă pînă la căsătorie încerci să pui o mască pe faţă şi să pari bună în faţa la toţi, atunci vreau să-ţi spun că nu va dura mult aceasta, pentrucă la un moment dat te vei sătura să joci teatru şi te vei arăta aşa cum eşti în realitate. Dar pentruca să nu ajungem la asta hai să ne învăţăm de pe acum să fim fete model şi ca ceilalţi din jur să vrea să fie şi ei ca noi, şi sunt sigură că aceasta nu o vom regreta.

Preluat de pe : http://svetasili.wordpress.com/