10 consecinţe dacă “proiectul de lege privind combaterea şi prevenirea discriminării” va fi adoptat

Legile unei ţări sunt elaborate pentru bunăstarea cetăţenilor, pentru protecţia şi siguranţa lor. Aşa aparent arată şi Legea pentru prevenirea şi combaterea descriminării. Sună foarte frumos şi chiar este necesară o astfel de lege. Însă îmbrăcată atît de estetic juridic această lege dacă nu va fi revizuită va aduce un mare rău societăţii noastre. Ceea ce deranjează în această lege este noţiunea „orientare sexuală”. Nu este greu să ghiceşti cui le aparţine această iniţiativă, este ştiut că în Moldova sunt organizaţii care militează înfocat pentru promovarea homosexualităţii. Anume aceste organizaţii au lucrat la alcătuirea acestei legi. Ceea ce m-a mirat este că unii politicieni nu prea cunosc esenţa legii, dar şi mai mult nu văd realul pericol al acestia. Sub pretextul descriminării la care sunt supuşi autorii cei mai activi promotori ai menţionatei legi au un scop precis, de a aduce un păcat (aşa îl defineşte Biblia), la nivel de virtute.

  1. Orice păcat la nivel de virtute. Dacă va trece toate procedurile şi va avea sorţ de izbîndă, vom avea şi noi parade de genul celor din Brazilia unde sute de mii de homosexuali îşi demonstrează imoralităţile lor.

  2. Legalizarea căsătoriei între personane de acelaşi sex. Aceeaşi noţiune de „orientare sexuală” le va oferi o serie de drepturi, printre care căsătoriile între persoane de acelaşi sex. Atunci se va încălca flagrant articolul 48 al Constituţiei Republicii Moldovei, şi art.2 şi art. 15 din din Codul Familiei al Republicii Moldova, care stipulează clar în ce condiţii se admite căsătoria. „căsătorie liber sonsimţită între un bărbat şi o femeie.” Iar art. 15 stipulează clar, care sunt impedimentele la căsătorie. „Nu se admite încheierea căsătoriei între persoane de acelaşi sex”. Prin această acţuine este atacată în mod direct, instituţia Familiei, pe care Dumnezeu bun de la început a instituit-o dintre un bărbat şi o femeie.

  3. Adoptarea copiilor. Art. 121, alin.I lit.e, din Codul Familiei, stipuează clar sine sunt persoanele care dreptul să adopte „persoane care în virtutea calităţilor morale sau a stării sănătăţii, nu sunt în stare să-şi îndeplinească drepturile şi obligaţiile părinteşti de întreţinere şi de educaţie a copilului adoptat;”. Ar fi un mare pericol pentru Republica Moldova, pentru copiii care vor fi învăţaţi din familie că lucrul acesta este bine, şi în felul acesta imoralitatea se va răspîndi cu paşi rapizi.

  4. Autorităţi imorale. Mă întreb de ce partidele politice nu iau nici o atitudine. Acum ar fi cazul să o facă. Este în puterea lor ca să nu admită ca valorile (dacă ţin la ele) ale neamului nostru să fie sfidate de un grup de oameni. Într-un stat mai există şi principiul majorităţii de care trebuie să se ţină cont cînd se adoptă o lege sau alta. Sau sub pretextul că aşa vrea Uniunea Europeană, politicienii autohtoni se tem să ia o atitudine fermă în aceastâ problemă „delicată”. Toată lumea afirmă că minorităţile sexuale sunt puţini. Au fost puţini şi în alte ţări ca mai apoi să facă parade de sute de mii. Oamenii care practică aceste perversiuni au o calitate ce nu o au muţi din noi, insistenţa de a-şi promova practicile scîrboase. Nu eu le numesc aşa, ci Legea supremă, adică Biblia. Scriu acest articol pentru că mai am încă libertatea să o fac, şi pentru că sunt conştient de acest pericol. Întorcîndu-mă la aleşii poporului, pentru că ei au puterea de a scimba starea lucrurilor din ţară, vreau să vad de la ei o atitudine în acest sens. Însă ei, parlamentarii au ca prioritate pregătirea campanie electorale ce vine. Însă poate ar fi mai bine să lase puţin polemicile de rutină şi să ia o acţiune în acest sens, bineînţeles dacă au curaj să o facă. Pentru că ei sunt acei care pot face ca o lege să fie utilă întregii societăţi, şi tot ei sunt acei care pot proteja familia de imoralitatea impusă.

  5. Răspîndirea imoralităţii prin şcolii. Prin această lege li s-ar permite ca să înveţe pe copiii noştri în grădiniţe, şcoli lucruri scîrboase. Au avut o tentitivă de acest gen, cînd au alcătuit un manual „Sexul povetit celor mici”, prin îşi răspîndesc practicile lor imorale, ba chiar mai mult ne numesc oameni cu dezabilităţi prin faptul că nu am accepta acest păcat. Apoi broşura, „Stilat, Modern şi Protejat”, a fost o altă tentativă de a-şi răspîndi ideele lor. În care fetele care au hotărît să-şi păstreze virginitatea pînă la căsătorie. să fie numite „cioare albe”. Oare cine este discrminat chiar din aceste două cazuri.

  6. Nimeni nu va avea nici un cuvînt. Acum trăim timpuri cînd poţi săte expui liber pe marginea unui subiect, să-ţi spui părerea ta despre o persoană despre un lucru, să organizezi conferinţe, mese rotunde, dar în baza acestui proiect de lege nu vei putea să spui nici un cuvînt, ba mai mult vei plăti amenzi în sume mari, şi chiar închisoare pe un termen de 3 ani.

  7. Violul. Este un rezultat al practicilor lor, pe care încearcă să le raspîndească cum pot, în limitele care li se permite. În ultimul timp tot mai multe cazuri de violuri, dintre persoane de acelaşi sex, de exemplu un minor de 13 ani a violat un copil de numai a10 ani. Şi sunt multe din acestea, dar toate sunt datorită urîciunilor care le răspîndesc printre tineri. Violul este o crimă, împotrivă persoanei, a societăţii şi împotriva lui Dumnezeu.

  8. Biserica subminată. Această lege ar distruge toate valorile creştine, morale, apoi ea va fi acea care va fi cel mai mult discriminată. Nu i se va da întîietate într-o părere sau alta, dacă acum încă se fac trimiteri la biserică, atunci nu avea cuvînt, şi chiar mai rău, dacă va spune ceva împotriva acestei legi, va fi amentată şi chiar judecată. Sau dacă nu va dori să oficializeze o căsătorie între două persoane de acelaşi sex, va fi judecat.

  9. Societate fără valori morale. Zic aşa pentru că dacă imoralitatea se răspîndeşte acum cînd nu are cadrul juridic atît de larg, cum va fi cînd va avea protejare din partea statului? Tineri fără valori, care vor merge din rău în mai rău, vor iubi mai mult întunericul decît lumina.

  10. Decădere economică. Şi acum nu este chiar la nivelul care ar trebui să fie într-o ţară, dar dacă se ava accepta imoralitatea la nivel de virtute, Republica Moldova va decădea în mai multe aspecte: economic, social, demografic, cultural. Si asta se va întîmpla în cazul în care Legea privind Combaterea şi Prevenirea Discriminării va fi adoptată. Pentru că Dumnzeu nu se lasă batjocorit, va pedepsi ţara noastră, dacă nu vom lua măsuri ACUM!

Noi trebuie să fim acea care aducem o schimbare în ţara noastră, şi să o protejăm de tot ce este rău, şi să promovăm valorile creştin-morale, pentru ca Republica Moldova să fie o ţară binecuvîntată.

Apoi am ferma convingere bunăstarea unei ţări începe de la educaţia spirituală a naţiunii. Atunci cînd fiecare lider al unui cult din ţară, al unui partid politic va cauta răspuns şi soluţii pe paginile Bibliei, va avea de cîştigat o ţară întreagă.