Eseu ”Aşa cum te păzeşti de hoţi, ca să nu-ţi fure bunuri materiale, tot aşa, dar mai mult, trebuie să te păzeşti de…”

1.Mînia lui Dumnezeu.
1.De ce ?
1.Ca să nu te pedepsească
2.Ca să nu faci rău aproapelui tău
2.Cum poţi să te fereşti de mînia lui D-zeu??
1.Cinstindu-l
2.Mulţumindu-I pentru ce ţi-a dat
3.Respectînd, păzind şi trăind poruncile Lui.
2.Păcat.
1.Ca să nu te robească
2.Ca să nu mori.
3.Ca să nu te îmbolnăveşti
3.Oamenii stricaţi.
1.Cum să cunoşti un om destrăbălat?
1.După faptele lui
2.După relaţiile lui cu cei din jurul lui
3.După vorbirea lui.
2.De ce ?
1.Ca să nu devii şi tu ca ei.
2.Ca să nu atragi mînia lui Dumnezeu asupra ta.