Află în ediţia de astăzi, 14 octombrie, al Ziarului Liber!

De hramul oraşului, Ziarul Liber vă invită să face-ţi o excursie în timp, în care să vedeţi file din istoria Chişinăului, precum şi care este viitorul său. Duminică s-a sărbătorit Ziua Naţională a Vinului, cum au sărbătorit chişinăuenii acest eveniment?

Cum un poliţist creştin îşi poate desfăşura activitatea în slujba statului?

La rubrica religie şi societate afli cum soţul şi soţia îşi pot soluţiona conflictele, din interviul cu preotul Anatol Cioric.

Aceste articole precum şi multe alte, te asteaptă în ediţia astăzi, 14 octombrie, a Ziarului Liber.

Ziarul Liber poate fi achiziţionat în orice butic Moldpresa sau la Poşta Moldovei.

Cunoaşte adevărul şi Fii Liber!

De ce trebuie sa vii la protest mâine, 3 octombrie 2008?

Organizaţii obşteşti, cetăţeni, părinţi, tineri, elevi, studenţi în mare număr vor ieşi mâine, vineri, 3 octombrie 2008, la orele 8:30, în faţa clădirii Parlamentului Republicii Moldova pentru a protesta împotriva proiectului de lege pentru prevenirea şi combaterea discriminării, care cuprinde sintagma ambigue „orientarea sexuală” şi prin care organizaţiile ce au elaborat acest proiect de lege şi Ministerul Justiţiei ne impun acceptarea imoralităţii şi a perversiunilor sexuale. Este datoria fiecăruia din noi să ieşim la această acţiune de protest şi să ne manifestăm atitudinea care am luat-o din următoarele motive:

  1. Colaboratorilor Ministerului Justiţiei, care trebuie să apere dreptatea şi interesele poporului, nu le pasă de viitorul naţiunii şi de cererea celor peste 30 de mii de cetăţeni care au depus semnături şi au cerut excluderea termenului „orientare sexuală” din proiectul de lege pentru combaterea şi prevenirea discriminării.
  2. Deputaţii Parlamentului Rep. Moldova s-au expus foarte puţin pe marginea acestei ameninţări asupra instituţiei familiei şi ne fac să credem că le este indiferentă soarta copiilor noştri, a statului şi a naţiunii.
  3. Dacă nu ieşim acum la acest protest şi dacă lăsăm să fie acceptat proiectul de lege în forma actuală, vom fi vrednici de blestemul generaţiilor viitoare (copiii, nepoţii şi strănepoţii) care vor suferi consecinţele grave şi teroarea sodomiei.

Preluat de pe  www. moldovacrestina.net

Unde este demnitatea noastră naţională?

Încă în secolul al XlX-lea, marele prozator Ion Luca Caragiale scria: “Englezul gîndeşte în timp ce stă în fotoliu, francezul gîndeşte în picioare, americanul în timp ce merge şi noi numai cînd e prea tîrziu”.

Această afirmaţie este valabilă pentru poporul nostru atîta timp cît suntem o parte izolată de Uniunea Europeană, deoarece aceasta s-a extins pînă la Prut. E de datoria noastră s-o ajutăm să treacă Prutul.
Europenizarea acestui spaţiu nu poate avea loc, decît revenind la firesc: la denumirea limbii, la numele nostru, la istoria noastră şi la graniţele noastre europene de pînă la 1939, cînd a fost încheiat Pactul diabolic dintre Hitler şi Stalin.
În toate vremile de pî
nă azi basarabenii s-au risipit pe tot globul în căutarea unei bucăţi de pîine.

Strămoşii noştri cînd plecau în lume, obişnuiau să pună în cizme ţărînă din pămîntul ţării lor, spre a-l avea mereu sub tălpi, crezînd că acesta îi va ajuta în toate.
Să sperăm că acest obicei care s-a mai păstrat, cel puţin în inimi, dacă nu în încălţări, să-i ajute pe aceştia să-şi regăsească drumul Acasă, ca împreună să fim cetăţenii şi naţiunea de cîndva, în spaţiul moştenit.
Datorită patrioţilor ce-şi dau bine seama că sîngele apă nu se face, statul nostru pitic şi cu neajunsurile pe care le posedează, rămîne în continuare pe harta puternicilor ţări.

În prezent avem o conducere a statului care îşi reprezintă doar propria prostie şi ignoranţă. V. Voronin şi comuniştii nu înfăţişează poporul Republicii Moldova, ei sunt un partid de ocupaţie, care a guvernat fără întrerupere din 1940 încoace şi care a executat doar interesele Moscovei.
El vorbeşte în numele nostru fără a avea o aprobare de la noi pentru declaraţiile sale.

Încercările de a trata problemele ce ţin de limbă şi identitate, în care preşedintele Republicii Moldova e profan, nu e decît o distragere a atenţiei de la gravele probleme economice şi sociale cu care se manifestă statul nostru.
V.Voronin nu vorbeşte doar în numele nostru, al celor care au nenorocul de a-l fi avut ca preşedinte. El vorbeşte şi în numele predecesorilor noştri; şi-n numele lui Ştefan cel Mare care este valah(român) şi vorbitor de limbă valahă(română); nicăieri distinsul voievod nu menţionează că ar fi “moldovean” şi că ar vorbi “limba moldovenească”.
V. Voronin mai vorbeşte şi-n numele marilor creatori de limbă română: Mihai Eminescu, Aleco Russo, Bogdan-Petriceicu Hasdeu etc, care ştiu ce limbă au vorbit şi care e naţiunea lor.

Nici conducerea, nici comuniştii nu au nimic în comun cu poporul acesta.
Să nu-i permitem lui Voronin să vorbească în numele acestui Neam, în numele pămîntului mestecat cu sîngele stăămoşilor, în numele lui Dumnezeu.
Î
n şirul lung de războaie pe care le-am înfruntat, limba română a fost temelia la care s-a revenit de atîtea ori, ea reuşind să întrăgească poporul, să pătrundă în viaţa lui spirituală.
Ea este semnul caracteristic prin care membrii aceiaşi comunităţi se recunosc în marea diversitate a naţiunilor existente. Limba este asemeni unui trainic lanţ, care ne leagă împreună, altar la care venim să ne închinăm cu inima iubitoare, cu dragoste şi devotament.

Limba română este puntea de unire dintre trecut şi prezent, a poporului. Ea dă posibilitate celor care o vorbesc să colaboreze, să înfrunte greutăţile.
Limba noastră vine din timpurile cele mai îndepărtate; ea este cea mai scumpă moştenire a generaţiilor pierdute în negura timpurilor, dar care au muncit enorm la elaborarea acestui produs sufletesc.

Ion Luca Caragiale menţiona “Limba este cartea de boieri a unui neam călit de focul atîtor încercări de pierzanie! Să onorăm, deci, cu demnitate şi deplină mîndrie cea mai nobilă carte a neamului, pentru care s-a vărsat sînge, pentru care s-a luptat secole, în cuprinsul cărora am visat, am vieţuit şi vieţuim nemuritori!”
Astăzi, cînd realitatea crudă ne bate la uşa destinului, cînd unii ar vrea să ne răpească limba română, cînd timpul ne absoarbe totul în fuga lui infernală, cînd uităm de lucrurile sfinte pe care ni le-au lăsat strămoşii; unicul lucru care ne-ar putea salva ar fi îngenuncherea la altarul limbii materne şi la cel al trezirii conştiinţei naţionale.

Indiferent de ce spune şi face conducerea statului, azi în ţară, noi trebuie să ne comportăm cum simţim şi ştim mai bine, în situaţia cu limba ar trebui să ne facem înţeleşi şi anume să vorbim ruşilor din ţara noastră în limba noastră, pentru a pune capăt unei situaţii anormale.
Faptul că V. Voronin, vrea să ne introducă în învăţămînt “limba moldovenească” în locul “limbii române” este o încălcare a articolelor Constituţiei Republicii Moldova, printre care şi articolul 12, aliniatul 5, deci şi drepturile populaţiei, înjosesc demnitatea naţională, denatureză adevărul ştiinţific şi istoric.
Pentru a ne autoproteja trebuie să cerem să fie respectat adevărul lingvistic şi istoric, să fie respectată nu numai demnitatea naţională şi umană a profesorilor şi elevilor, ci şi a tuturor locuitorilor din Republica Moldova, să cerem să se pună capăt manipulării acestor naţiuni cu scopul de a sustrage atenţia de la dezordinea din ţară, de la dezastrul economic şi de a provoca conflicte interetnice.
Permanenta denat
urare a adevărului ştiinţific în politica lingvistică din Republica Moldova afecteză grav identitatea basarabenilor, creîndu-se serioase complexe de inferioritate, de multe ori ireversibile, care au repercusiuni nefaste asupra existenţei lor sociale şi culturale.

Căci se ştie că pentru oamenii de bună-credinţă adevărul despre denumirea limbii este pe cît se poate de limpede. Limba română este denumirea adevărată a limbii pe care o vorbesc toţi românii inclusiv şi basarabenii.

În limba maternă se află patria, locul naşterii, istoria trăită a tinereţii, întreaga bogăţie de amintiri şi simţăminte, fară de care omul nu poate exista.
Patrioţi adevăraţi sunt cei ce au rădăcini şi conştientizare în memorie şi conştiinţă pentru că sunt români, că limba lor este limba română, iar istoria lor este istoria românilor.

Preluat de pe http://birnaz.blogspot.com.

Există iertare pentru alegerile greşite?

Ce se întâmplă dacă ai făcut alegeri greşite în viaţă? Înseamnă că este prea târziu să te schimbi? Există, vreo modalitate de a şterge trecutul? Ai făcut vreodată ceva în viaţă şi apoi ţi-ai dorit să o poţi lua de la capăt, să ai un început nou? Exită vreo modalitate de a-ţi şterge trecutul şi să începi din nou?

Împăratul David a rămas pe paginile bibliei ca un om după inima lui Dumnezeu dar tot din Biblie ştim că la un moment dat a făcut nişte alegeri greşite, alegeri pe care l-a afectat pe el şi pe mulţi alţii din jurul lui, alegeri care au dus la moartea unui viteaz de-al său şi la moartea propriului fiu. Mai jos vreau să vedem cum a procedat David după ce a păcătuit?

În unul din psalmii scrişi de împăratul David vedem cum el îşi recunoaşte păcatul şi cere mila lui Dumnezeu. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta!După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele! Spală-mă cu desăvărşire de nelegiuirea mea şi curăţă-mă de păcatul meu! Căci îmi cunosc bine fărădelegile şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărîrea Ta şi fără vină în judecata Ta.

Pe ce sa bazat David atunci cînd a cerut milă şi curăţire din partea lui Dumnezeu? – pe bunătatea şi îndurarea Lui. Din acest text vedem că atunci cînd David şi-a cerut iertare el şi-a deschis inima înaintea lui Dumnezeu şi defapt foloseşte trei cuvinte pentru păcatul lui : fărădelege, nelegiuire şi păcat.

Văzîndu-şi starea şi recunoscînd păcatul săvîrşit el este gata şi aşteaptă şi recunoaşte că judecata lui Dumnezeu care va veni peste el este dreaptă.

Indiferent de păcatul săvîrşit biblia spune că: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire (1 Ioan 1:9), de aici vedem că numai atunci cînd îţi mărturiseşti păcatele El vine să ne curăţe de orice nelegiuire.

Poate că şi tu ca şi David , ai făcut unele alegeri greşite. Te-a convins Duhul Sfînt de păcatul tău? Dacă da, ai văzut seriozitatea acestuia? Îţi dai seama că ai păcătuit împotriva unui Dumnezeu sfînt şi drept? Dacă da ce faci acum?

  1. Mărturiseşte-ţi păcatul. Cu alte cuvinte, fii de acord cu Dumnezeu că fapta ta este rea.
  2. Asumă-ţi responsabilitatea pentru acel păcat. Nu poţi da vina pe nimeni. Tu ai ales să faci ce ai făcut.
  3. Mulţumeşte lui Dumnezeu pentru sîngele Domnului Isus Hristos, cate te curăţă de orice păcat, şi acceptă prin credinţă iertarea Lui.
  4. Crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Nu contează ce simţi, ţine-te prin credinţă de ce spune Dumnezeu. Nu-i permite acuzatorului, lui Satan, să-ţi fure victoria.

După ce ai făcut aceşti paşi, având o inimă plină de recunoştinţă pentru tot ce a făcut Dumnezeu pentru tine, foloseşte această experienţă ca o oportunitate de a-i învăţa pe alţii şi de a sluji oamenilor din jurul tău, care au făcut şi ei alegeri greşite.

Migratia- problema numarul 1 a Republicii Moldova

Din Republica Moldova au plecat legal pentru a se stabili cu domiciliul permanent în străinătate 7.172 persoane, circa 20% din studenţii din Moldova, care în sezonul estival au mers în SUA prin intermediul Programului Summer Work&Travel, încă nu au revenit în ţară, iar alţi peste 40% s-au întors după 17 septembrie 2007. Numărul celor plecaţi ilegal peste hotarele ţării este însă cu mult mai mare. Unde a dus migraţia excesivă a moldovenilor şi cum afectează acest fenomen viitorul ţării noastre?
Află cum Editura „Prut Internaţional” şi societatea de distribuire a cărţii „Pro-noi”  promovează imoralitatea în rândurile minorilor.
Aceste şi alte subiecte le găseşti în numărul de marţi, 19 august, al Ziarului Liber.