Eseu “Atît de mult a denaturat păcatul mintea omului, încît…”

1.S-au dedat la gînduri deşarte.

2.S-au fălit ca sunt înţelepţi şi au înnebunit.

3.Urmează poftele inimilor lor.

4.Îşi necinstesc singuri trupurile lor.

5.Au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună.

6.S-au dedat în voia unor patimi scârboase.

7.Bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii şi s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii.

8.Au ajuns plini de orice fel de nelegiuire

1.Viclenie

2.Lăcomie

3.Curvie

4.Răutate.

5.Pizmă

6.Ucidere

7.Ceartă.

8.Înşelăciune

9.Porniri răutăcioase

10.Şoptitori

11.Bîrfitori

12.Urîtori de Dumnezeu

13.Obraznici

14.Neascultători de părinţi

15.Fără milă

16.Fără dragoste firească

17.Fără pricepere.                                                                                                                  Romani 1:21-31

Reclame

Martorul mincinos

În zilele noastre la judecaţi oamenii se tem să mărturisească adevărul spun minciuni ca sa fac rău acuzatului.

Iată ce spune Dumnezeu poporului Său dacă se întâmplă un asemenea lucru:

15. Un singur martur nu va fi deajuns împotriva unui om, ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare; un fapt nu va putea fi întemeiat decît pe mărturia a doi sau trei marturi. 16. Cînd un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să -l învinuiască de vreo nelegiuire, 17. cei doi oameni cu pricina să se înfăţişeze înaintea Domnului, înaintea preoţilor şi judecătorilor cari vor fi atunci în slujba. 18. Judecătorii să facă cercetări amănunţite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos, şi că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său, 19. atunci să -i faceţi cum avea el de gînd să facă fratelui său. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău. 20. În felul acesta, ceilalţi vor auzi şi se vor teme, şi nu se va mai face o faptă aşa de nelegiuită în mijlocul tău. 21. Să n-ai nici o milă, ci să ceri: viaţă pentru viaţă, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mînă pentru mînă, picior pentru picior.

(Biblia, Deuteronom 19:15-21)

Versetul 15: Deci din acest verset vedem că pentru ca o nelegiuire să fie adeverită un singur martor nu e destul, trebuie să fie 2 sau 3 martori. Deci vedem ca o nelegiuire nu poate fi adeverită doar de un martor, ci trebuie să fie întărită de încă cîţiva martori.

Versetele 16-17: Deci martorul trebuia să spună învinuirile în primul rînd înintea lui Dumnezeu, şi înaintea preoţilor şi judecătorilor; iar pe acuzat trebuia să-l aducă cu el.

Versetele 18-19: Deci judecătorii trebuiau să facă cercetările, şi dacă martorul s-a găsit mincinos, trebuia să i se facă aşa cum a vrut el să facă prin mărturia lui fratelui lui.

Versetul 20: Domnul a dat această lege ca ceilalţi să se teamă şi să nu mai facă fapte atît de nelegiuite în mijlocul poporului.

Versetul 21: Poporul trebuia să n-aibă milă, ci să ceară: viaţă pentru viaţă, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior etc.

Vă îndemn să nu doriţi răul fratelui vostru şi să fiţi cinstiţi.