Psalmi 114

1 Cînd a ieşit Israel din Egipt, cînd a plecat casa lui Iacov dela un popor străin,
2 Iuda a ajuns locaşul Lui cel sfînt, şi Israel stăpînirea Lui.
3 Marea a văzut lucrul acesta şi a fugit, Iordanul s’a întors înapoi:
4 munţii au sărit ca nişte berbeci, şi dealurile ca nişte miei.
5 Ce ai tu, mare, de fugi, şi tu, Iordanule, de te întorci înapoi?
6 Ce aveţi, munţilor, de săltaţi ca nişte berbeci, şi voi, dealurilor, ca nişte miei?
7 Da, cutremură-te, pămîntule, înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov,
8 care preface stînca în iaz, şi cremenea în izvor de ape.

Psalmi 113

1 Lăudaţi pe Domnul! Robii Domnului lăudaţi, lăudaţi Numele Domnului!
2 Fie Numele Domnului binecuvîntat, deacum şi pînă în veac!
3 Dela răsăritul soarelui pînă la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat.
4 Domnul este înălţat mai pe sus de toate neamurile, slava Lui este mai pesus de ceruri.
5 Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, care locuieşte atît de sus?
6 El îşi pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri şi pe pămînt.
7 El ridică pe sărac din ţărînă, înalţă pe cel lipsit din gunoi.
8 ca să -i facă să şadă împreună cu cei mari: cu mai marii poporului Său.
9 El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul!